Pomiary elektryczne - Cennik

W przypadku małych zleceń:

 • skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - cennik pomiarów elektrycznych badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli zwarcia (dawniej skuteczności zerowania) - do 20 punktów pomiarowych: 5 zł za punkt, ponad 20 punktów: 4,00 zł za punkt
 • rezystancja izolacji - cennik pomiarów elektrycznych pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli 1 fazowych - do 20 obwodów: 5 zł za obwód, powyżej 20 obwodów: 4 zł za obwód
 • rezystancja izolacji - cennik pomiarów elektrycznych pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli 3 fazowych - do 20 obwodów: 7 zł za obwód, powyżej 20 obwodów: 5 zł za obwód
 • sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych - cennik pomiarów elektrycznych sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych - 3 zł za obwód
 • badanie elektronarzędzi - cennik pomiarów elektrycznych badania elektronarzędzi ręcznych - 10 zł za urządzenie
 • badanie wylacznikow różnicowo-prądowych - cennik pomiarów elektrycznych badania wyłączników RCD (różnicowo-prądowych), wszystkie typy - 20 zł za badanie
 • rezystancja uziemienia - cennik pomiarów elektrycznych pomiar rezystancji uziemień - 30 zł za pomiar
 • protokół - cennik pomiarów elektrycznych strona protokołu końcowego - 1 zł
 • oględziny instalacji - cennik pomiarów elektrycznych oględziny instalacji elektrycznej - 3 zł za obwód
 • badanie elektronarzędzi - cennik pomiarów elektrycznych badania bezpieczeństwa elektronarzędzi ręcznych (PAT-800) - 30 zł za urządzenie
 • dojazd - cennik pomiarów elektrycznych dojazd na terenie Szczecina - gratis!
Prace związane z modernizacją, naprawą lub rozbudową instalacji elektrycznej wg indywidualnej wyceny opartej o realne zużycie materiałów i robocizny.

W przypadku dużych zleceń pomiarowych oraz w przypadku konieczności przebudowy instalacji elektrycznej, oferta cenowa dostosowywana indywidualnie do klienta.

Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT.