Wykonuję nstępujące pomiary elektryczne odbiorcze oraz kontrolne do 1kV:

 • pomiary elektryczne - skuteczność ochrony przeciwporażeniowej pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania - impedancja pętli zwarcia (dawniej skuteczności zerowania)
 • rezystancja izolacji - pomiary elektryczne pomiar rezystancji izolacji obwodów i kabli
 • sprawdzenie ciągłości - pomiary elektryczne sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych
 • badanie elektronarzędzi - pomiary elektryczne badania elektronarzędzi
 • badania wyłączników różnicowo-prądowych - pomiary elektryczne badania wyłączników RCD (róznicowo prądowych) - wszystkie typy
 • odbiory instalacji - pomiary elektryczne odbiory instalacji elektrycznych
 • odbiory instalacji legalizacyjne - pomiary elektryczne legalizacyjne odbiory instalacji elektrycznych zbudowanych w ramach samowoli budowalanej
 • inne - pomiary elektryczne inne specjalistyczne pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne wykonuję w :

 • w domach prywatnych pomiary elektryczne domach prywatnych
 • w firmach produkcyjnych pomiary elektryczne firmach produkcyjnych
 • w obiektach handlowych pomiary elektryczne obiektach handlowych
 • w budynkach użytecznosci publicznej pomiary elektryczne budynkach użyteczności publicznej
 • na placach budow pomiary elektryczne placach budów
 • w innych obiektach pomiary elektryczne innych obiektach

W przypadku wyników pomiarów niespełniających norm, dokonuję na życzenie klienta napraw i modernizacji instalacji elektrycznych oraz ich przebudowy.